ARIMO spol. s.r.o. - Výroba konfekce a modrotisku
Výroba modrotisku a konfekce
O nás
Historie firmy ARIMO
Nákup v eShopu

českydeutschenglish
 


Historie výroby modrotisku rodiny Jochů ve Strážnici

Cyri Joch s manželkou a synemFirma Arimo navazuje na stoletou tradici barvířské rodiny, založenou Cyrilem Jochem. Modrotiskařskou dílnu založil asi po 225 letech od rozšíření technologie výroby modrotisku v Evropě.

Mezi nejrozšířenější a historicky nejstarší způsoby zdobení textilu patří barvení a potiskování látek. Kolébkou takto zdobených textilií byla ASIE a odtud se přenesly různé způsoby barvení a potiskování látek do EVROPY. Písemné zmínky i hmotné doklady o barvířství a potiskování látek nacházíme již v nejstarší historii evropských národů.

První větší podnik pro výrobu modrotisku vznikl v roce 1678 v Amsterodamu, kterou založil holandský obchodník Jakub Grouw Z Holandska se tato technologie brzy rozšířila do Německa a odtud i na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska. Jako první zahájila výrobu modrotisku roku 1736 privilegovaná manufaktura v Šaštíně na Slovensku, poté zahájila v roce 1763 provoz manufaktura hraběte Josefa Maxmiliána Kinského ve Sloupu u České Lípy.

Období hlavního rozkvětu modrotiskařského řemesla spadá do 19. století. Používal se nejen v odívání, ale i pro doplnění interiérů nebo vybavení bytového zařízení. Poptávka byla značná a téměř v každém městě pracovala modrotiskařská dílna. U dílen na výrobu modrotisku vznikaly řezbářské dílny, které vyráběly formy na tištění modrotisku.

V roce 1906 se přistěhoval do Strážnice barvíř Cyril Joch. Narodil se 30. května 1880 jako syn Pavla Jocha, půlčtvrtníka v Žeravinách a Kateřiny rozené Hálková z rodu Jana Hálky čtvrtníka v Hroznové Lhotě. Dne 13.června 1906 se uskutečnil sňatek Cyrila Jocha a Anny Gerstbergerové. Manželé v roce 1906 koupili dům na Kolonii číslo popisné 697 a zde zařídili modrotiskařskou dílnu, ve které společně pracovali.

V roce 1914 nastoupil Cyril Joch vojenskou službu a ve výrobě nastal úpadek. Nebylo plátna ani potřebného barviva. Živnost po dobu války vedla Anna Jochová, ale barvila jen látku kterou si zákazníci přinesli. Po návratu z války Cyril Joch znovu začal pracovat ale jeho práce netrvala dlouho, protože 29. dubna 1924 zemřel na tuberkulozu plic.


Po smrti svého manžela vedla barvířskou živnost Anna Jochová za pomoci svého syna Františka. Ten se vyučil řemeslné živnosti u Josefa Gertsbergera, barvíře ve Veselí nad Moravou.Dne 3. července 1927 složil předepsanou tovaryšskou zkoušku. V roce 1928 byl František Joch na zkušební práci v Klatovech, odtud se vrátil koncem roku 1929 domů a spolu se svoji matkou Annou provozoval řemeslnou živnost barvířskou.

František JochAnna JochováNový mandlV roce 1934 se uskutečnil sňatek Františka Jocha a Milady Lukeštíkové. V roce 1940 a 1941 byla na dvoře domu číslo popisné 697 postavena tiskárna a sušárna. Obě místnosti se nacházely v prvním poschodí a půdorys měl rozměry 6 x 8 m. V přízemí byl zrekonstruován prostor na praní a mandlování modrotiskového plátna.

Mandl, který byl poháněn lidskou silou, byl uzpůsoben na motorový pohon.V roce 1949 byl v přízemí nainstalován parní kotel, který vytápěl tiskárnu, sušárnu i byt a pomocí páry se ohřívala voda na vaření škrobu a praní.Výrobu modrotisku zajišťoval František Joch do roku 1951, kdy komunistická vláda zakázala provozování všech soukromých živností.. V roce 1953 vznikají snahy o záchranu lidových řemesel a ministerstvo kultury zřídilo při družstvu Tvar – Ústředí uměleckých řemesel. V Uherském Hradišti pracoval tým výzkumných a vývojových pracovníků pod vedením ing. V. Boučka a ing Steinara, kteří nabídli Františkovi Jochovi zprovoznění jeho modrotiskařské dílny. Nabídka byla přijata a od roku 1954 opět může pokračovat výroba modrotisku Františka Jocha a jeho ženy Milady v rodném domě. Dne 31. října 1957 zřídilo ministerstvo kultury Ústředí lidové umělecké výroby- ÚLUV. Pracoviště modrotisku Františka Jocha bylo zařazeno do Oblastního závodu v Uherském Hradišti . Od roku 1958 začal pracovat se svým otcem syn František ml., který se u něj vyučil barvířskému řemeslu.František Joch při převíjení modrotiskuMilada, František a syn František JochoviMilada Jochová natírá popVýroba modrotisku se začala rozšiřovat a byli přijati dva nový pracovníci. František Joch zemřel 30. července 1974, a je pohřben na strážnickém hřbitově. Po smrti Františka Jocha vedl pracoviště modrotisku František Joch mladší Po rodinném vypořádání pozůstalosti svého otce, prodal František Joch ml. československému státu – Ústředí lidové umělecké výroby- nemovitosti jemu patřící, které byly kupujícím již z převážné části užívány k výrobě modrotisku. Provozovna, umístěná v rodinném domku, byla již nevyhovující a proto vedení Oblastního střediska v Uherském Hradišti přistoupilo k výstavbě nové provozovny.

Nová budovaNová budova má délku 36,5 m , šířku 16,5m a je dvoupodlažní. V přízemí byla umístěna výroba modrotisku, obchod ze skladem, jídelna, kotelna a sklady modrotisku. V prvním poschodí bylo plánováno vybudování keramické dílny. Tento projekt se nikdy neuskutečnil a prostory se alespoň částečně využívaly na sušení natištěné metráže a sklady pro potřeby Oblastního střediska.Výroba modrotisku se znovu rozšířila a proto byla v roce 1982 přijata do pracovního poměru Iva Jochová jako tiskařka modrotisku. Dále byla přijata Františka Vajčnerová – uklizečka a Jan Můčka – pracovník v kotelně. V roce 1986 byli přijati dva učni Igor Můčka a Jan Mička, kteří praktickou výuku prováděli na pracovišti ve Strážnici a na ostatní výuku jezdili do Prahy, na Střední odborné učiliště, které ukončili závěrečnou učňovskou zkouškou . V roce 1991 byla zřízena malá šicí dílna modrotisku, která nahradila domácká pracoviště Oblastního střediska. V dílně modrotisku pracovaly tři šičky a to Květoslava Jochová, Ludmila Vítková a Radka Kostelanská, které vyráběly prostírky, ubrusy, polštáře a ostatní výrobky modrotisku. Když se v roce 1993 ÚLUV chystalo na privatizaci, dostali všichni zaměstnanci pracoviště modrotisku výpověď. V pracovním poměru zůstal pouze jeho vedoucí František Joch, který vykonával nejnutnější práce. Někteří výrobci s privatizací nesouhlasili a podali si konkurenční projekty na privatizaci svých dílen a závodů. Mezi nimi i František Joch spolu s bratrem Sávou.

Vláda České republiky dne 10 března 1993 schválila PP 21450 MODROTISK STRÁŽNICE a uložila Fondu národního majetku vypracovat kupní smlouvu. V roce 1993 byla budova odkoupena a výroba modrotisku se tak vrátila rodině Jochů ...

Dne 1. ledna 1994 vznikla firma ARIMO spol. s.r.o. se zahraniční účastí Výrobní program nové firmy byl „ Výroba konfekce a modrotisku“ a navazoval tak na tradici výroby modrotisku , založenou v roce 1906. V přízemí pokračuje výroba modrotisku a druhé podlaží bylo zařízeno pro výrobu konfekce.